Skip to content
Site Tools
default color blue color green color
Προστασία Χεριών

Ελαστικά και συνθετικά γάντια

Χρήση γαντιών ενάντια στους χημικούς παράγοντες

Οι ενδείξεις ανθεκτικότητας επιτρέπουν να εκτιμήσετε τις δυνατότητες αντίστασης κάθε υλικού, γνωρίζοντας ότι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται με τρόπο παρατεταμένο ή διακοπτόμενο δεν έχει απαραίτητα τον ίδιο τρόπο προστασίας.

Πρέπει να επιβεβαιώσετε συστηματικά τη συμπεριφορά του γαντιού σε σχέση με φαινόμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του. Δυο φαινόμενα μπορούν να συμβούν:

 • Αποδόμηση : Το γάντι αλλοιώνεται και χάνει τις φυσικές του ιδιότητες. Γενικά, χαλαρώνει ή σκληραίνει.

 • Διαπερατότητα : Αν και το γάντι δεν παρουσιάζει καμιά διαπερατότητα ή ατέλεια, το χημικό προϊόν μπορεί να περάσει σταδιακά μέσω του γαντιού και το χέρι κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με το επικίνδυνο προϊόν.

Τα γάντια και η τροφική συμβατότητα

Εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από την εθνική νομοθεσία: Κοινοτικές Οδηγίες 89/109/CEE και 90/128/CEE για υλικά και αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά εμπορεύματα. Οι οδηγίες αυτές παρέχουν εκτενή λίστα μονομερών και άλλων πρόσθετων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αντικειμένων από πλαστικό.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δοκιμές παγκόσμιας μετακίνησης των συνθετικών των γαντιών προς την τροφική προσομοίωση όπως η αλκοόλη στους 95 ?C, υδατικών προσομοιωτών και το λάδι πραγματοποιούνται για να επαληθευτεί ότι αυτή η μετακίνηση παραμένει σε καθορισμένα όρια:

 • Παγκόσμιος περιορισμός μετακίνησης: το πλαστικό (PVC) δεν πρέπει να μεταδίδεται σε τρόφιμα σε ποσότητες πάνω των 10mg/ dm² της επιφάνειας των υλικών ή του αντικειμένου.

 • Ειδικός περιορισμός μετακίνησης: Για συγκεκριμένους τύπους πρόσθετων καθορίζεται ένας συγκεκριμένος περιορισμός μετακίνησης από τη νομοθεσία.

Παραδείγματα ισοδύναμων μεταξύ τροφικών προσομοιωτών και τροφίμων :

 • Απεσταγμένο νερό για τα αυγά, μέλι, γάλα κτλ.

 • Οξικό οξύ για τα όξινα τρόφιμα όπως κάποια φρούτα και επεξεργασμένα λαχανικά.

 • Αιθανόλη για τρόφιμα με αλκοόλ όπως η μπύρα, ο μηλίτης κλπ.

 • Λάδι για λιπαρά τρόφιμα.

Πίνακας ανθεκτικότητας υλικών σε συγκεκριμένους παράγοντες

Νεοπρένιο

Νιτρίλιο


PVC Βινύλιο

ΤΡΙΒΗ

---

***

**

ΚΟΨΙΜΟ

*

***

**

ΣΧΙΣΙΜΟ

**

**

**

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

*

***

**

ΕΛΞΗ

*

***

---

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ, ΕΥΚΑΜΨΙΑ

***

*

---

ΖΕΣΤΗ

***

***

*

ΚΡΥΟ

***

---

*

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΦΧ ,ΟΖΟΝ

***

***

***

*** : Πολύ καλή, ** : Μέτρια, * : Καλή, --- : Δεν συνιστάται

Υφασμάτινα γάντια

Πλέξη με βελόνες (πλεκτή δαντέλα)

Η βελόνα είναι το κύριο όργανο για την τέχνη της πλεκτικής. Είναι αυτή που με την ακίδα της και την κίνηση της δέχεται το νήμα και πραγματοποιεί τις πλέξεις του προϊόντος. Η jauge αντιπροσωπεύει τον αριθμό των βελονιών σε 1 αγγλική ίντσα δηλαδή 2,54 εκατοστά. Όσο πιο λεπτή είναι η jauge τόσο πιο πυκνό είναι το γάντι και καλύτερη η προστασία που έχει το προϊόν.

Συμβουλή! : Ο στόχος είναι να βρεθεί ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ του κινδύνου κάλυψης και της επιθυμητής δεξιότητας. Με ένα γάντι με jauge 13 ή 10 (13 και 10 βελόνες σε 1 ίντσα) προστατεύει το χέρι διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα γραφής, για παράδειγμα.

Δερμάτινα γάντια

Οι τύποι του δέρματος και τα πλεονεκτήματά τους.

Βοδινό δέρμα

 • Εξωτερική επιφάνεια : απαλότητα, δεξιότητα, ανθεκτικότητα σε απόξεση, σχίσιμο και διάβρωση.

 • Κρούστα: μειωμένο κόστος από το δέρμα με πλήρη εξωτερική επιφάνεια, πολύ καλή αντίσταση σε απόξεση.

Δέρμα αιγοειδών

 • Μόνο εξωτερική επιφάνεια : απαλότητα, δεξιότητα, πολύ καλή αντίσταση σε απόξεση.

Δέρμα χοιρινών

 • Εξωτερική επιφάνεια και κρούστα : η τιμή του είναι αδύναμη.

Δέρμα προβάτων

 • Μόνο εξωτερική επιφάνεια : απαλότητα και δεξιότητα.

Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα γάντια προστασίας

Για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κατηγορία ΙΙ, τα γάντια προστασίας υποβάλλονται σε κανονιστικές απαιτήσεις: πρέπει να ικανοποιούν τις γενικές απαιτήσεις του ΕΝ420, δηλαδή:

 • Σεβασμός στην ασφάλεια (pH, ποσοστό χρωμίου VI, κλπ.).

 • Σεβασμός στο χάρτη των μεγεθών (δείτε τον παρακάτω πίνακα).

 • Επιτυχία στη δοκιμή δεξιότητας (προσαρμογή του προϊόντος στη χρήση).

 • Σεβασμός στις οδηγίες, τις πληροφορίες και την ταυτότητα.

Τα μεγέθη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ420

Μέγεθος γαντιού

Συμφωνία με το μέγεθος του χεριού

Διαστάσεις του χεριού (mm)

Ελάχιστο μήκος του γαντιού

Περίγραμμα της παλάμης

Μήκος

6

6

152

160

220

7

7

178

171

230

8

8

203

182

240

9

9

229

192

250

10

10

254

204

260

11

11

279

215

270

Κανονικοποιημένη ετικέτα/ ταυτότητα

Σύμφωνα με την Οδηγία 89/686/CEE οι κανονικοποιημένες ετικέτες των γαντιών πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την επωνυμία

 • Το λογότυπο

 • Την αναφορά του προϊόντος

 • Το μέγεθος του

 • Το πληροφοριακό βιβλιαράκι που δείχνει ότι υπάρχει μια ανακοίνωση για κάθε αντικείμενο (κατ' ελάχιστο σε 7 γλώσσες).

 • Τα κανονικοποιημένα εικονοσύμβολά του με τους δείκτες επίδοσης του.

Μηχανικοί Κίνδυνοι


ΕΝ388

Ο κανόνας ΕΝ388 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους γαντιών προστασίας για τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες.


όπου "X" οι αριθμητικές τιμές για την αντίστοιχη ιδιότητα

Κίνδυνος πυρόσβεσης


ΕΝ659

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται μόνο στα γάντια προστασίας για το πυροσβεστικό σώμα ενάντια στην πυρκαγιά και τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης. Καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών και τις ελάχιστες αποδόσεις αυτών των γαντιών (για παράδειγμα τα επίπεδα της μηχανικής αντοχής σύμφωνα με τον κανόνα είναι 2,2,2,2).

Κίνδυνοι ψύχους


ΕΝ511

Ο κανόνας ΕΝ511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των γαντιών προστασίας ενάντια στο ψύχος που μεταδίδεται κατακόρυφα ή εξ επαφής έως τους -50?C. Το ψύχος μπορεί να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με βιομηχανική δραστηριότητα.

Κίνδυνοι θερμότητας και φωτιάς


ΕΝ407

Ο κανόνας ΕΝ407 καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών των γενικών απαιτήσεων στα επίπεδα θερμικής απόδοσης και την ετικέτα των γαντιών προστασίας έναντι της θερμότητας/ ζέστης. Εφαρμόζεται σε όλα τα γάντια που πρέπει να προστατεύουν τα χέρια έναντι της θερμότητας ή των φλογών κάτω από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: φωτιά, θερμότητα εξ επαφής, θερμότητα κατακόρυφης μετάδοσης, εκπεμπόμενη θερμότητα, σπίθες από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένου μετάλλου ή μεγάλες εκτοξεύσεις συντηγμένου μετάλλου.

Κίνδυνοι τήξης

ΕΝ12477

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για τα γάντια για τη χειροκίνητη συγκόλληση των μετάλλων, την κοπή και τις συναφείς τεχνικές. Τα γάντια συγκόλλησης ταξινομούνται σε δύο τύπους: Β όταν απαιτείται μεγάλη δεξιότητα και Α για τις άλλες διαδικασίες συγκόλλησης.

Κίνδυνοι μικροοργανισμών


ΕΝ374-2

Ο κανόνας ΕΝ374-2 καθορίζει τη μέθοδο δοκιμών για την αντοχή ενάντια στην εισχώρηση χημικών παραγόντων ή/ και μικροοργανισμών στα προστατευτικά γάντια. Εφόσον τα γάντια αντιστέκονται στην εισχώρηση, που δοκιμάζονται σύμφωνα με το αντίστοιχο τμήμα του ΕΝ374-2, αποτελούν ένα αποτελεσματικό φραγμό ενάντια στους μικροβιολογικούς κινδύνους.

Χημικοί κίνδυνοι


ΕΝ374-3

Ο κανόνας ΕΝ374-3 αφορά στον καθορισμό της αντοχής των υλικών που αποτελούν τα γάντια στη διαπερατότητα σε προϊόντα χημικά όχι αέρια πιθανώς επικίνδυνα σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής. Συμφωνείτε λοιπόν να τονίζεται το γεγονός ότι αυτή η δοκιμή δε λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες που απαντώνται κατά τη χρήση και ότι η αξία της είναι ουσιαστικά σχετική, όταν συγκρίνονται δυο υλικά σε μεγάλες κατηγορίες χρόνου χρήσης.

Στη νέα έκδοση ΕΝ374-3 του 2003 τα γάντια θεωρούνται ανθεκτικά στα χημικά προϊόντα αν έχουν δείκτη απόδοσης τουλάχιστον ίσο με 2 για τρεις δοκιμασίες με ενώσεις από την παρακάτω λίστα χημικών προϊόντων.

A

Μεθανόλη

B

Ακετόνη

C

Ακετονιτρίλιο

D

Διχλωρομεθάνιο

E

Διθειούχος άνθρακας

F

Τολουένιο

G

Διαιθυλαμίνη

H

Τετραυδροφουράνιο

I

Οξικό αιθύλιο

J

ν-Επτάνιο

K

Καυστικό νάτριο 40%

L

Θειικό οξύ 96%

Πίνακας αντίστασης σε χημικά προϊόντα

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μόνο γενικές ενδείξεις. Το επίπεδο αντίστασης ενός γαντιού επηρεάζεται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση του εκάστοτε χημικού προϊόντος, κλπ. Για συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης, προτείνεται να προηγείται δοκιμή του προϊόντος.

 

Νεοπρένιο

Νιτρίλιο

PVC Βινύλιο

Οξικό αμμώνιο

***

***

***

Οξικό άμυλο

*

*

*

Οξικός βουτυλεστέρας

*

*

*

Οξικό ασβέστιο

***

***

***

Οξικός αιθυλεστέρας

*

*

*

Οξαλικό κάλιο

***

***

***

Ακετόνη

**

---

---

Οξικό οξύ καθαρό

***

**

*

Άνυδρο οξικό οξύ 50%

***

***

***

Βορικό οξύ συμπυκνωμένο

***

***

***

Υδροβρωμικό οξύ

*

*

*

Υδροχλωρικό οξύ σε 30% και σε 5%

***

***

**

Χρωμικό οξύ

---

*

**

Κιτρικό οξύ

***

***

***

Υδροφθορικό οξύ σε 30%

***

***

**

Φορμικό οξύ σε 90%

**

*

*

Λακτικό οξύ σε 85%

***

***

***

Νιτρικό οξύ σε 20%

**

*

*

Ελαικό οξύ

***

***

*

Οξαλικό οξύ

***

***

***

Φαινολικό οξύ

**

**

**

Φωσφορικό οξύ

***

***

***

Στεατικό οξύ

***

**

**

Θειικό οξύ συμπυκνωμένο

*

---

**

Θειικό οξύ διαλυμένο (σε μπαταρία)

***

***

***

Τρυγικό οξύ

***

***

***

Αμυλική αλκοόλη

***

***

***

Βενζυλική αλκοόλη

**

**

**

Βουτυλική αλκοόλη

***

***

***

Αιθυλική αλκοόλη (ή αιθανόλη)

***

***

***

Ισοβουτυλική αλκοόλη (ή ισοβουτανόλη)

***

***

***

Μεθυλική αλκοόλη (ή μεθανόλη)

***

***

***

Οκτυλική αλκοόλη

***

***

*

Οξική αλδεύδη ή (ακαταλδεύδη)

***

*

---

Βενζοική αλδεύδη

---

*

---

Φορμική αλδεύδη σε30%

***

***

***

Αμμωνία υγρή συμπυκνωμένη

***

***

***

Ανιλίνη

**

*

---

Άσφαλτος

*

***

---

Βενζόλιο

---

*

---

Βούτυρο

***

***

*

Ζαχαρότευτλα

***

***

***

Δικαρβονικό κάλιο

***

***

***

Δικαρβονικό νάτριο

***

***

***

Διχρωματικό κάλιο

***

***

***

Διθειικό νάτριο

***

***

***

Ποτά χωρίς αλκοόλ

***

***

***

Αλκοολούχα ποτά

***

***

***

Βόρακας

***

***

***

Βρωμίδια

***

***

---

Ανθρακικό αμμώνιο

***

***

***

Ανθρακικό νάτριο

***

***

***

Ανθρακικό κάλιο

***

***

***

Ενεργή άσβεστος

***

***

***

Σβησμένη άσβεστος

***

***

***

Χλώριο

***

***

***

Χλωροακετόνη

***

---

---

Χλωροφόρμιο

*

**

---

Χλωριούχο αμμώνιο

***

***

***

Χλωριούχο ασβέστιο

***

***

***

Χλωριούχος κασσίτερος

***

***

***

Χλωριούχο μεθυλένιο

*

*

---

Χλωριούχο νικέλιο

***

***

***

Χλωριούχο κάλλιο

***

***

***

Χλωριούχο νάτριο

***

***

***

Κρεόζωτο

***

***

***

Κρεζόλη

***

***

***

Κυανούχο κάλλιο

***

***

***

Κυκλοεξάνιο

*

**

---

Κυκλοεξανόλη

***

***

***

Κυκλοεξανόλη

*

---

---

Αποχρωματιστικά μαλλιών

***

***

***

Ζιζανιοκτόνα

***

***

***

Οικιακά απολυπαντικά

***

**

**

Διακετονική αλκοόλη

***


*

Διβουτυλαιθέρας

*

***

---

Διβουτυλφθαλικό οξύ

*

***

---

Διχλωροαιθάνιο

---

*

---

Διχλωροπροπυλένιο

---

*

---

Διαιθυλαμίνη

***

***

***

Διοκτωφθαλικό οξύ

***

***

---

Μείγμα ασβεστίου

***

***

***

Οξυγονούχο ύδωρ

***

***

---

Βασιλικό ύδωρ

**

*

*

Λίπασμα

***

***

***

Απόσταγμα τερεβινθίνης

*

***

*

Βενζίνη αυτοκινήτου

**

***

*

Αιθέρας πετρελαίου

**

***

---

Θειικός αιθέρας (φαρμακείου)

***

***

*

Αιθυλαμίνη

*

***

*

Αιθυλανιλίνη

***

***

*

Αιθυλική γλυκερόλη

***

***

***

Στερεωτικά

***

***

***

Υδραυλικά υγρά (εστέρες)

***

***

*

Φθοροφωσφωρικό ασβέστιο

***

***

***

Φθοριούχα άλατα

***

***

***

Φορμόλη (ή φορμαλδεύδη)

***

***

***

Καύσιμα

*

***

*

Φουρόλη (φουρφουρόλη ή φουρουλδεύδη)

**

---

---

Πετρέλαιο

*

***

*

Γλυκερίνη

***

***

***

Γλυκόλες

***

***

***

Ζωικά λίπη

***

***

---

Ορυκτά λίπη

*

***

*

Εξάνιο

*

***

*

Αραχιδέλαιο

***

***

*

Λάδια κοπής

***

***

***

Λάδια διετέμ

*

***

*

Λάδια φρένων (μογλθεεδ)

***

***

*

Λάδια λίπανσης

*

***

*

Λάδια υδραυλικών (πετρέλαιο)

*

***

*

Λάδι λαρδιού

***

***

*

Λινέλαιο

***

***

*

Λάδι οχημάτων

*

***

---

Ελαιόλαδο

***

***

*

Παραφινέλαιο

*

***

*

Έλαιο πεύκου

*

***

*

Λάδι ρικίνος

***

***

---

Έλαιο σόγιας

***

***

*

Λάδια στροβίλων

*

***

*

Υδροξείδιο του ασβεστίου

***

***

***

Υποχλωρικό ασβέστιο

***

***

***

Υποχλωρικό νάτριο

***

***

***

Ισοβουτυλακετόνη

***

---

---

Κηροζίνη

*

***

*

Γάλα και γαλακτοκομικά προιόντα

***

***

---

Απορρυπαντικά σε σκόνη

***

***

***

Μαγνήσιο

***

***

***

Μαζούτ

*

***

*

Μεθυλακετόνη

***

*

*

Μεθυλαμίνη

**

***

***

Μεθυλαμίνη

*

***

***

μεθυλκυκλοπεντάνιο

*

***

*

Μεθυλαιθυλακετόνη

**

---

---

Μεθυλικό μυρμηκικό οξύ

***

*

*

Μεθυλισοβουτυλακετόνη

*

---

---

Μεθυλσακιλικό οξύ

***

***

***

Μονοεθανολαμίνη

***

***

***

Μονοχλωροβενζόλιο

*

*

---

Βενζολονάφθη

*

***

*

Ναφθαλίνη

*

**

*

Ξ - βουτυλαμίνη

***

***

***

Νιτρικό αμμώνιο

***

***

***

Νιτρικό ασβέστιο

***

***

***

Νιτρικό κάλλιο

***

***

***

Νιτρικό νάτριο

***

***

***

Νιτροβενζόλιο

*

*

---

Νιτροπροπάνιο

**

*

---

Αρώματα και αποστάγματα

***

***

***

Χρώμα γλυκεροφθαλικό

*

***

*

Χρώμα νερού

***

***

***

Υπερχλωροαιθυλένιο

*

**

---

Υπερμαγγανικό κάλλιο

***

***

***

Φωσφωρικά άλατα του ασβεστίου

***

***

***

Φωσφωρικά άλατα του καλλίου

***

***

***

Φωσφωρικά άλατα του νατρίου

***

***

***

Ψάρια και μαλάκια

***

***

*

Κάλλιο σε ψήγματα

***

**

***

Κάλιο για το πλύσιμο συμπυκνωμένο

***

**

***

Προϊόντα για μιζανπλί

***

***

***

Προϊόντα πετρελαίου

*

**

*

Πολυεστερικές ρητίνες

*

**

*

Προϊόντα λουσίματος

***

***

***

Πυριτικά άλατα

***

***

***

Σόδα σε ψήγματα

***

*

*

Σόδα για πλύσιμο συμπυκνωμένη

***

*

*

Στυρένιο

*

*

*

Θειικό κάλλιο

***

***

***

Θειικό νάτριο

***

***

***

Θειικός ψευδάργυρος

***

***

***

Θειικά δισουλφιδικά και υποσουλφιδικά άλατα

***

***

***

Βαφές (μαλλιών)

***

***

***

Τετραχλωράνθρακας

*

**

*

ΥΘΖ = τετραυδροφθόριο

*

---

---

Τολουένιο

*

**

*

Τριβουτυλφωσφωρικό άλας

**

**

*

Τριχλωροεθυλένιο

*

*

---

Τρικρεσυλφωσφορικό άλας

**

***

**

Τριαιθυλαμίνη σε 85%

***

***

***

Τρινιτροβενζόλιο

*

**

*

Τρινιτριτολουένιο

*

**

*

Τριφαινυλφωσφωρικό άλας

***

***

*

Ξύδι και καρυκεύματα

***

***

**

Πουλερικά

***

***

---

Ελαφρά κηροζίνη

**

***

*

Ξυλένιο

*

**

---

Ξυλοφαίνιο

*

***

*

*** : Πολύ καλή, ** : Καλή, * : Μεσαία, --- : Δεν συνιστάται

Τελευταία ανανέωση ( Παρασκευή, 16 Μάιος 2008 )
 
Ασφάλεια στην Εργασία