Skip to content
Site Tools
default color blue color green color
Αρχή arrow Επικίνδυνες Ουσίες arrow Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (Safety Phrases – S Phrases)
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης (Safety Phrases – S Phrases)

Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα με όλες τις βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα. Οι κύριες πληροφορίες περιλαμβάνουν ονομασία ή ονομασίες των ουσιών που περιέχονται, στοιχεία του παρασκευαστή, σύμβολα-ενδείξεις κινδύνου και τυποποιημένες φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης.

Οι φράσεις ειδικών κινδύνων (φράσεις R - Risk Phrases) περιγράφονται από το γράμμα R και έναν αριθμό και υποδηλώνουν τους ιδιαίτερους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η χρήση του προϊόντος.

Οι φράσεις ασφαλούς χρήσης (φράσεις S - Safety Phrases) περιγράφονται από το γράμμα S και έναν αριθμό και πληροφορούν για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Φράσεις S

S 1 Να φυλάσσεται κλειδωμένο
S 2 Μακριά από παιδιά
S 3 Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος
S 4 Μακριά από κατοικημένους χώρους
S 5 Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 6 Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 7 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο
S 8 Το δοχείο να προστατεύεται από υγρασία
S 9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος
S 12 Μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο
S 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S 14 Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή)
S 15 Μακριά από θερμότητα
S 16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα
S 17 Μακριά από καύσιμα υλικά
S 18 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά
S 20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε
S 21 Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S 22 Μην αναπνέετε τη σκόνη
S 23 Μην αναπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις /ατμούς/ εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
S 25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
S 27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί
S 28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 29 Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση
S 30 Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό
S 33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
S 34 Αποφεύγετε τραντάγματα και τριβή
S 35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο
S 36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία
S 37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
S 38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή
S 39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
S 40 Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από αυτό το υλικό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς
S 42 Σε περίπτωση παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό)
S 44 Σ Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό)
S 45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό)
S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα
S 47 Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ...οC (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 48 Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο
S 50 Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
S 52 Δεν συνίσταται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους
S 53 Αποφεύγετε την έκθεση – λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν τη χρήση
S 54 Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων/ αποβλήτων
S 55 Να γίνει η επεξεργασία με τη βέλτιστη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον
S 56 Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων
S 57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος
S 59 Ζητήστε πληροφορίες από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση
S 60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
S 61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας
S 62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του
S 63 Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει
S 64 Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του)

Συνδυασμοί S φράσεων

S 1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S 3/7 Το δοχείο να είναι ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος
S 3/7/9 Διατηρείστε το σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό καλώς αεριζόμενο
S 3/9 Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος
S 3/9/14 Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή)
S 3/9/14/49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από… (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή)
S 3/9/49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό μέρος
S 3/14 Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή)
S 7/8 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία
S 7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος
S 7/47 Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους …οC (να καθοριστεί από τον κατασκευαστή)
S 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
S 27/28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)
S 24/25 Να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S 29/35 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο
S 29/56 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων
S 36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S 36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου
S 36/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου
S 37/39 Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου
S 47/49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … οC (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

Τελευταία ανανέωση ( Πέμπτη, 06 Μάρτιος 2008 )
 
Ασφάλεια στην Εργασία