Skip to content
Site Tools
default color blue color green color
Προστασία Κεφαλής

Κράνη εργοταξίου

Διαλέξτε το κατάλληλο κράνος εργοταξίου

Προσδιορίστε τον κίνδυνο π.χ. πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση ή συνδυασμός κινδύνων (π.χ. ακουστικά προστασίας και προστασία προσώπου).

Το κράνος εργοταξίου έχει τρεις χρήσεις:

 • Διαθέτει αντιδιεισδυτικότητα για την αποτελεσματική προστασία του κρανίου.
 • Η σφαιρική περιοχή και οι εσωτερικοί ιμάντες που υπάρχουν, λειτουργούν ως αποσβεστήρες κραδασμών και προστατεύουν από τα χτυπήματα που οφείλονται σε πτώσεις αντικειμένων όταν βρίσκεται κάποιος εν κινήσει.
 • Λειτουργεί ως ανακλαστήρας, χάρη στην κατάλληλη εργονομία που επιτρέπει την εκτροπή κάθετης πτώσης αντικειμένων στο κεφάλι.

Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από αξεσουάρ που προσφέρουν παράλληλη προστασία για το πρόσωπο και τα αυτιά.

Προδιαγραφές για τα κράνη εργοταξίου

ΕΝ397: Προστατευτικά κράνη για τη βιομηχανία

Η ένδειξη προδιαγραφής περιλαμβάνει: αριθμό της ευρωπαϊκής προδιαγραφής, όνομα ή σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή, έτος και τρίμηνο κατασκευής, τύπος κράνους, μέγεθος. Οι οδηγίες ή οι συστάσεις ρύθμισης, συναρμολόγησης, χρήσης, καθαρισμού, απολύμανσης, συντήρησης, ελέγχου και αποθήκευσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

ΕΝ812: Αντικραδασμικά κασκέτα για τη βιομηχανία

Προορίζονται κυρίως για εσωτερικές χρήσεις. Ένα αντικραδασμικό κασκέτο δεν προορίζεται για να προστατεύει από τις συνέπειες μιας πτώσης αντικειμένων και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά το προστατευτικό κράνος για τη βιομηχανία.

Ακουστικά προστασίας

Διαλέξτε τα κατάλληλα ακουστικά προστασίας.

 • Προσδιορίστε τη φύση του θορύβου: σταθερός, με διακυμάνσεις, διαλειπτικός, αυθαιρεσιακός.
 • Χαρακτηρίστε το θόρυβο στο χώρο εργασίας: ένταση (dB) και ύψος θορύβου (Ηz).
 • Υπολογίστε τη μείωση που απαιτείται ώστε ο συγκεκριμένος θόρυβος να μην υπερβαίνει την οριακή τιμή έκθεσης (80 dB: κατώτερη οριακή τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης σε σταθμισμένη οκτάωρη έκθεση, 85 dB: ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης σε σταθμισμένη οκτάωρη έκθεση).

Κατάλληλα ακουστικά προστασίας είναι εκείνα που επιτρέπουν το πέρασμα φωνητικών ήχων (αδύνατη δριμύτητα) και μειώνουν τους ανυπόφορους θορύβους σε μία κλίμακα πιο λογική (μεταξύ 75 και 85 dB).

Ο θόρυβος στο χώρο εργασίας μπορεί να μετρηθεί, ενώ η τιμή SNR (Παγκόσμιος Δείκτης Μείωσης Θορύβου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ακόμη στοιχείο απλής επιλογής του κατάλληλου ακουστικού.

Προδιαγραφές για τα ακουστικά προστασίας

ΕΝ352: Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές

ΕΝ352-1: Κεφαλόδεμα

ΕΝ352-2: Ωτοασπίδες

ΕΝ352-3: Κεφαλόδεμα πάνω σε κράνη ασφάλειας για βιομηχανία.

Εξυπηρετούν απαιτήσεις που προκύπτουν σχετικά με τη δομή, την αντίληψη, την επίδοση και τις δοκιμαστικές μεθόδους. Διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους.

ΕΝ458: Προστασία των αυτιών

Περιλαμβάνει συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη συναρμολόγηση και τις προφυλάξεις κατά τη χρήση ακουστικών.

Μάσκες μιας χρήσης

Διαλέξτε την κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

 • Προσδιορίστε τον τύπο του κινδύνου: σκόνες, καπνοί, κλπ.
 • Προσδιορίστε το τοξικό προϊόν.
 • Εντοπίστε και καταγράψτε την τοξικότητα (συγκέντρωση).
 • Συγκρίνετε με την Μέση Τιμή ΈκθεσηςΤΕ/ΟΤΕ.
 • Επιλέξτε τον τύπο του φίλτρου (Ρ1, Ρ2, Ρ3).

Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η εργασία (υγρασία, θερμοκρασία, κλπ).

Ορισμοί

Σκόνες: στερεά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα.

Καπνοί: μικρά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα

Αεροζόλ και υδατώδη νέφη: μικρά σταγονίδια που παράγονται κατά τη διάρκεια ψεκασμού.

ΜΤΕ (Μέση Τιμή Έκθεσης): αντιστοιχεί σε συγκέντρωση μετρημένη σε μια περίοδο αναφοράς (μία ημέρα εργασίας 8 ωρών για παράδειγμα). Εάν η ΧΝΕ ξεπερνά τη συγκέντρωση στην οποία κάθε άτομο μπορεί να εκτεθεί χωρίς να διατρέξει κίνδυνο για την υγεία του, είναι απαραίτητη η λήψη προστασίας. Η ΧΝΕ αναγράφεται στον πίνακα τοξικότητας των εκάστοτε χρησιμοποιούμενων προϊόντων.

ΟΤΕ (Οριακή Τιμή Έκθεσης): αντιστοιχεί σε συγκέντρωση ενός τοξικού υλικού, όπως αυτή διαμορφώνεται αν καταμετρηθεί σε ένα μέγιστο χρόνο 15 λεπτών και η οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Αναπνευστικές μάσκες

Οι αναπνευστικές μάσκες εξασφαλίζουν προστασία ενάντια στις αναπνευστικές επιθέσεις που μπορεί να υποστείτε: σκόνες, αεροζόλ, καπνούς ή αέρια.

Διαλέξτε την αποδεκτή αναπνευστική συσκευή (μάσκα μισού προσώπου ή μάσκα ολόκληρου προσώπου αποτελούμενες από ένα ή δύο φίλτρα).

 • Προσδιορίστε το είδος του κινδύνου: σκόνες, καπνοί, αέρια, ατμοί, κλπ.
 • Προσδιορίστε το τοξικό προϊόν.
 • Εντοπίστε και καταγράψτε την τοξικότητα του (συγκέντρωση).
 • Συγκρίνετε με την ΜΤΕ/ΟΤΕ.
 • Προσδιορίστε τον τύπο φίλτρων: A, B, C, K και την κατηγορία του 1, 2, 3.

Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η εργασία (υγρασία, θερμότητα, κλπ).

Φίλτρα για σκόνες και αεροζόλ

Κάθε φίλτρο προσδιορίζεται από έναν κωδικό χρώματος.

Φίλτρα για σκόνες και αεροζόλ

Τύπος

Περιγραφή τύπου προστασίας

Ρ1

Για προστασία από μεγάλα στερεά σωματίδια χωρίς καμία ιδιαίτερη τοξικότητα (ανθρακικό ασβέστιο).

Ρ2

Έναντι αεροζόλ στερεών και/ή υγρών που προσδιορίζονται ως επικίνδυνα ή ερεθιστικά (άμμος, ανθρακικό νάτριο).

Ρ3

Έναντι αεροζόλ στερεών και/ή υγρών που προσδιορίζονται ως τοξικά (βηρύλλιο- ραδιενεργά σωματίδια).

 

Επίπεδο απορρόφησης των φίλτρων για αέρια και ατμούς

Επίπεδο 1

Φίλτρο μικρών δυνατοτήτων (συγκέντρωση μολυσματικού υλικού < από 0,1 % ή 1000 ppm*)

Επίπεδο 2

Φίλτρο μικρών δυνατοτήτων (συγκέντρωση μολυσματικού υλικού < από 0,5% ή 5000 ppm*)

Επίπεδο 3

Φίλτρο υψηλών δυνατοτήτων (συγκέντρωση υλικού < από 0,1%)

*ppm: η επιμέρους συγκέντρωση ανά εκατομμύριο

 

Χάρτης χρήσης των φίλτρων

Διύλιση για αέρια και ατμούς

Περιγραφή τύπου προστασίας

Τύπος Α

Έναντι οργανικών αερίων και ατμών με σημείο βρασμού > των 65ºC (διαλυτικά και υδρογονάνθρακες).

Τύπος Β

Έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, εκτός από μονοξείδιο του άνθρακα.

Τύπος C

Έναντι διοξειδίου του θείου και ορισμένων καυστικών αερίων και ατμών.

Τύπος Κ

Έναντι της αμμωνίας και ορισμένων παραγώγων αμινών.

Προδιαγραφές για τις αναπνευστικές μάσκες

Οι βασικές προδιαγραφές που αφορούν αναπνευστικές μάσκες παρουσιάζονται παρακάτω.

ΕΝ136: Μάσκες ολοκλήρου προσώπου

Περιλαμβάνει δοκιμές που αφορούν την αντίσταση στη θερμοκρασία, τα χτυπήματα, τη φωτιά, τη θερμική ακτινοβολία, την τριβή, τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιθεώρηση του οπτικού μέρους της μάσκας το οποίο πρέπει να αναγράφει το λογότυπο και πληροφορίες για τον κατασκευαστή.

ΕΝ140: Μάσκες μισού προσώπου και μάσκες ενός τετάρτου

Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, τη θερμοκρασία, τη φωτιά και την αναπνευστική αντίσταση.

ΕΝ141 / ΕΝ14387: Φίλτρα αερίων και μεικτά φίλτρα

Περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές για επιβεβαίωση της συμβατότητας, της ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, τη θερμοκρασία, την υγρασία, τα διαβρωτικά περιβάλλοντα και την αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους.

ΕΝ143: Φίλτρα προστασίας από σωματίδια

Αναφέρεται στην ανθεκτικότητα στα χτυπήματα, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τα διαβρωτικά περιβάλλοντα καθώς επίσης και την αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους.

ΕΝ149: Μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο

Περιλαμβάνει δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, τη θερμοκρασία, τη φωτιά και την αντίσταση σε αναπνευστικούς κινδύνους.

ΕΝ405: Μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο εφοδιασμένες με βαλβίδες και φίλτρα αερίων ή μεικτά φίλτρα.

Διασαφηνίζει τις δοκιμές με θέμα την ανθεκτικότητα στους χειρισμούς, τη χρήση, τα χτυπήματα,στη φωτιά και στην αντίσταση σε αναπνευστικούς κινδύνους.

Οδηγός χρήσης φίλτρου για αναπνευστικές συσκευές ανάλογα με τις ρυπαντικές ουσίες.

Κάθε τοξική ουσία έχει ένα όριο συγκέντρωσης στον αέρα που δεν πρέπει να υπερβαίνεται χωρίς χρήση αναπνευστικής προστατευτικής συσκευής. Το όριο αυτό εκφραζόμενο σε mg/m3 ή ppm (μέρος ανά εκατομμύριο) ονομάζεται Μέση Τιμή Έκθεσης (ΜΤΕ) και είναι η μέση συγκέντρωση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται κατά τη διάρκεια έκθεσης 8 ωρών. Ο κατάλογος που παρουσιάζεται παρακάτω είναι ενδεικτικός.
Δείτε τον κατάλογο.

Γυαλιά προστασίας
Τα γυαλιά προστασίας προστατεύουν από εκτοξευμένα σωματίδια, σταγονίδια, σκόνες, αναθυμιάσεις χημικών προϊόντων καθώς και τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

Φίλτρα
Ένα μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (υπεριώδεις, υπέρυθρες ακτινοβολίες, κλπ.) και ορισμένα τμήματα του φωτός μπορούν να περιοριστούν με τη χρήση των κατάλληλων φίλτρων.

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο – επεξεργασία φακών
Οι φακοί που έχουν υποστεί επεξεργασία κατάλληλη ώστε να μην ραγίζουν, προστατεύουν από την επίδραση της τριβής, κάτι που επιτρέπει την αύξηση της διάρκειας ζωής των γυαλιών. Η επεξεργασία έναντι υδρατμών επιτρέπει στα γυαλιά να είναι περισσότερο ανθεκτικά στις γρήγορες εναλλαγές της θερμοκρασίας.

Πώς να επιλέξετε τα σωστά γυαλιά ή τη σωστή προσωπίδα προστασίας.
Αναγνωρίστε το είδος του κινδύνου: εκτόξευση σωματιδίων, υπεριώδης ακτινοβολία, κλπ. Προσδιορίστε το είδος προστασίας που είναι απαραίτητο: γυαλιά με βραχίονες, γυαλιά μάσκες, προσωπίδες, βοηθητικά-επιπρόσθετα γυαλιά, κλπ. Επισημάνετε το χαρακτηριστικό στοιχείο της απαιτούμενης προστασίας: γυαλιά που δεν ραγίζουν, έναντι υδρατμών, με σκίαση, κλπ. Διαλέξτε τον τύπο φακού: με ολόκληρη οθόνη, με δυο ξεχωριστούς φακούς. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σκελετού: με μοντέρνο σχεδιασμό, κλασσικό.

Προδιαγραφές για τα γυαλιά προστασίας
ΕΝ166: Η προδιαγραφή αυτή, χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους προστασίας των ματιών, από κινδύνους που μπορεί να τους προκαλέσουν προβλήματα, με εξαίρεση τις ραδιενεργές ακτινοβολίες, τις ακτίνες Ω, τις ακτίνες λέιζερ και τις υπέρυθρες ακτίνες, προερχόμενες από πηγές χαμηλής θερμότητας. Δεν χρησιμοποιείται για τους τύπους προστασίας των ματιών για τους οποίους υπάρχουν ήδη ξεχωριστές προδιαγραφές (προστασία των ματιών από λέιζερ, γενικότερη ηλιακή προστασία, κλπ.).

ΕΝ169: Αφορά φίλτρα ηλεκτροσυγκόλλησης και σχετικών εργασιών.

ΕΝ175: Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για τον εξοπλισμό προστασίας των ματιών και του προσώπου κατά την ηλεκτροσυγκόλληση και άλλων σχετικών εργασιών.

Κίνδυνοι που προέρχονται από επιβλαβείς ακτινοβολίες για τα μάτια
Ζώνη Μήκος κύματος Περιβάλλον Οπτικές επιπτώσεις
UV-A 315 – 380 nm Εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον. Κούραση κατά την όραση, μερική τύφλωση, καταρράκτης.
UV-B 280 – 315 nm Ηλιακό φως. Βιομηχανικό περιβάλλον. Εξέταση κάτω από μαύρο φως. Καταρράκτης.
Λάμψη του συγκολλητή.
UV-C 100 – 280 nm Βιομηχανικό περιβάλλον, συγκόλληση με τόξο. Πληγές στο κερατοειδή χιτώνα ή στον κρυσταλλοειδή φακό. Απώλεια όρασης.
ΜΠΛΕ ΦΩΣ 400 – 480 nm Βιομηχανικό περιβάλλον. Εργασία σε υπολογιστή. Εξωτερικές εργασίες. Πληγές στον αμφιβληστροειδή. Απώλεια όρασης. Δημιουργία καρκινωμάτων. Χρωστική αμφιβληστροειδίτιδα.
ΥΠΕΡΥΘΡΗ 780 – 1400 nm (κοντινή υπέρυθρη)

1400 – 2000 nm (μεσαία υπέρυθρη)
Ηλεκτροσυγκόλληση. Εργασίες τήξης (κατασκευή γυαλιών ή χάλυβα).
Εργασίες σε μικροκύματα. Ηλιακό φως.
Πληγές στον αμφιβληστροειδή. Δημιουργία καρκινωμάτων (γήρανση). Χρωστική αμφιβληστροειδίτιδα (κοντινές υπέρυθρες). Πληγές στον κερατοειδή χιτώνα ή στον κρυσταλλοειδή φακό (μεσαίες υπέρυθρες).
Τελευταία ανανέωση ( Τετάρτη, 14 Μάιος 2008 )
 
Ασφάλεια στην Εργασία